Vad är virtuella valutor?

För att klargöra mer ingående vad virtuella valutor är för något så kommer det här en förklaring på detta. Man har märkt att under de senaste åren som har gått så har ett helt nytt betalningsmedel skapats och som används av många idag. Det här är ett betalningsmedel som har skapats och brukar benämnas som virtuella valutor, kryptovaluta eller även för digital valuta.

För att ytterligare förklara vad det här kan vara, så är dessa virtuella valutor i någon form av så kallade digitala ”pengar”, som man faktiskt brukar använda för att mer eller mindre kunna överföra ett kapital via det populära internet som finns idag. Alla de virtuella valutor som cirkulerar på nätet kan både säljas samt köpas vid ett flertal helt skilda handelsplatser.

Mer information om virtuell valuta.

Det finns mycket information som man kan ta del av, men genom att besöka den här länken http://www.blockkedjan.se/ och köpa boken som handlar om virtuell valuta så kommer man kunna få mer kött på benen. I nuläget kan man säga att den virtuella valutan som är den mest framträdanden idag är en som kallas bitcoin. Den virtuella valutan som finns idag på marknaden kan man inte likställa med någon utländsk valuta som helst. Och alla typer av försäljning som sker av en virtuell valuta kommer alltid av Skatteverket att kapitalvinstbeskattas enligt de bestämmelser som finns idag när det kommer till kategorin under andra tillgångar. Så att införa en virtuell valuta gör att man inte alls kan tjäna så mycket på det, då en stor del ska beskattas.